Onduline otsalaudan päällä

Päätyräystäsratkaisu, jossa Onduline levy makaa otsalautojen päällä

  

Periaatekuva
Huom! Levyt kiinnitetään päädyistä joka toiseen aaltoon eikä jokaiseen kuten kuvassa.

Otsalautojen on oltava 35 mm räystäslautoja leveämmät koska niiden yläreuna on Onduline aallonharjojen tasolla räystäslautojen yläreunan ollessa vastaavasti aallonpohjien tasolla.

Ruoteiden päiden on oltava 10 - 20 cm päätyräystäiden ulkopuolella.

Ensimmäinen päätyräystäs

 • Kiinnitetään 50x50 mm soiro ruoteiden alapintaan 0-5 cm tuulen alapuolella olevan eli pohjoisen - koillisen päätyräystään ulkopuolelle. Kiinnitys 50 - 70 mm litteäkantaruuveilla 10 cm välein tai nauloilla.
 • Ruoteet katkaistaan soirojen ulkopinnan kohdalta.
 • Levy asetetaan paikalleen ja otsalauta nostetaan soiroa vasten.
 • Levyä ja otsalautaa siirrellään niin, että otsalaudan yläpinta koskettaa levyn uloimman aallon pohjaa
 • Otsalauta kiinnitetään väliaikaisesti soiroon tähän kohtaan.

Levyjen asennus voidaan nyt aloittaa ko lappeella.

Huom! Kuvassa näkyy ratkaisu, jossa Onduline asennetaan vanhan Varttikaton päälle.

Toinen päätyräystäs

 • Viimeisen rivin levyt asetetaan paikalleen, mutta niitä ei kiinnitetä.
 • Ruoteiden välisen tilan pituinen laudanpätkä asetetaan kohtisuoraan ruoteisiin niin, että sen reuna koskettaa sen aallon pohjaa, josta on tarkoitus tulla katon reunimmainen ja piirretään merkki tämän aallon pohjaan.
 • Laudan sisäpinnan tarkka kohta merkitään ruoteeseen.
 • Toimenpide toistetaan jokaisen reunimmaisen levyn kohdalla.
 • Levyt nostetaan sivuun ja halkaistaan merkitystä linjasta. Halkaisu käy mukavimmin mattoveitsellä, viivoittimena pistosaha.
 • Kiinnitetään 50x50 mm soiro ruoteiden alapintaan 50 - 70 mm litteäkantaruuveilla 10 cm välein tai nauloilla.
 • Ruoteet katkaistaan soiron ulkopinnan kohdalta.

Viimeisen rivin levyt ko lappeella voidaan nyt kiinnittää.

Huom! Kuva näyttää asennusta vanhan katteen päälle. Siksi siinä näkyy vanha otsalauta.

Otsa- ja räystäslaudat

 • Otsalaudat katkaistaan niin, että niiden päät sopivat vastakkaiseen otsalautaan ja räystäslautaan
 • Varmistetaan, että otasalutojen alapinta on samalla korkeudella kuin räystäslautojen – niiden yläpintahan on kiinni Onduline levyn aaltojen harjassa räystäslautojen yläpinnan ollessa kiinni aaltojen pohjassa. Korkeusero on 35 mm.

 • Otsalaudat kiinnitetään päätyräystäiden soiroihin niin, että ne koskettavat levyjen reunimmaisten aallonpohjien alapintaa
 • Onduline levyt kiinnitetään kateruuveilla otsalautoihin ruoteiden eli ruuvilinjojen kohdalta 19 - 25 mm kateruuveilla.
 • Räystäslaudat kiinnitetään kattoristikoihin ja/tai alimpaan ruoteeseen